Cees Maris is emeritus rechtsfilosofie en –sociologie aan de UvA en buitengewoon hoogleraar aan de University of The Western Cape.
Heleen Pott doceert filosofie aan de Universiteit van Maastricht, en is als Socrates-hoogleraar Kunst & Samenleving verbonden aan de Erasmus Universiteit.


Frank Rebel is als docent verbonden aan de capaciteitsgroep Filosofie van kunst en cultuur van de Universiteit van Amsterdam

Marc Davidson doceert milieu-ethiek en -economie aan de UvA, en is als Socrates-hoogleraar Filosofie van duurzame ontwikkeling verbonden aan de Universiteit van Maastricht
Jozef Keulartz is emeritus milieufilosofie aan de Radboud Universiteit en senior onderzoeker aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
 
Patrick Delaere is UD en Opleidingsdirecteur Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Univeriteit.
Sjaak Koenis is UHD en bijzonder hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit van Maastricht.
Petran Kockelkoren is emeritus hoogleraar Kunst & Technologie aan de Universiteit Twente.Ton Vink is publicist, praktijkvoerend filosoof en eindredacteur van Filosofie & Praktijk. http://www.ninewells.nl/