FILOSOFIE & PRAKTIJK JAARGANG 39 (2018)


Jaargang 39, no. 1: Klik hier om the downloaden

Privacy & Nepnieuws / Een zelfgekozen dood


Privacy & Nepnieuws

Een nieuwe benadering van het recht op privacy.

Hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het republicanisme

 omarmde”

Bart van der Sloot


“‘Nepnieuws’. Filosofische gedachten over het nieuws (II)”

Jan Vorstenbosch


Minima Philosophica: “Feit of fictie, de nieuwe macht van de mythe”

Petran Kockelkoren


Zelfgekozen dood

De zaak-Heringa, het eerste decennium 2008-2018”

Ton Vink


Zelfgekozen levenseinden: hoe lang nog? Leven’, ‘geest’ en ‘dood’ als dwaallichten op weg naar Eijsbouts’ hiernamaals”

Hendrik Kaptein


Boekbespreking: Geboren zijn is ongemak, over David Benatar

Patrick DelaereJaargang 39, no. 2: Klik hier om the downloaden

Ras, Discriminatie, Seks, Macht


Filosofisch racisme en Ubuntu. Afrikaanse filosofie en westers racisme (1)”

Cees Maris


Een reflectie op #metoo en de rol van onze morele sentimenten in 

desoriënterende tijden”

Maureen Sie


Sex en macht”

Annemie Halsema


Minima Philosophica: “Humanisme en duurzaamheid”

Marc Davidson


Voeding laat de wereld draaien”

Michiel Korthals


Consument in narco-staat. Is drugsgebruik wel normaal?”

Cees Maris


Boekbespreking:

Bart van Leeuwen Rechtsstaat in verval (Sybe Schaap)

Jan Vorstenbosch De woorden van… (ISVW)”


Reactie & Nawoord

Albert Heringa, Ton Vink


Column: “De student een flaneur, de universiteit een passage”

Bart van LeeuwenJaargang 39, no. 3: Klik hier om the downloaden

Filosofisch racisme & tirannie van de minderheid


Filosofisch racisme en Ubuntu (2)”

Cees Maris


Heerst de tirannie van de minderheid? Over rechten, multiculturalisme en 

dialoog”

François Levrau


Minima Philosophica: “de bescherming van/tegen journalisten”

Ton Vink


Bewondering van het immorele”

Alfred Archer


Wil, wilsverklaring & verantwoordelijkheid. Pleidooi voor een nieuwe lezing  

van art. 2.2 van de euthanasiewet”

Ton Vink


Boekbespreking:

Tim Wolff De populistische verleiding (Sybe Schaap)


Column

Pieter Pekelharing: “Homo Deus en het addertje onder het gras”Jaargang 39, no. 4: Klik hier om the downloaden

Privacy in het digitale tijdperk


Toveren met algoritmen”

Ten geleide bij: Privacy in het digitale tijdperk.

VvEN


Drie dimensies van privacy”

Beate RoesslerHet recht om met rust te worden gelaten … door jezelf”

Bart van der Sloot


Bemoeizuchtige algoritmen en intieme technologie

Commentaar en reflectie op de Toekomstverkenning ‘Toveren met Algoritmen’”

Marjolein Lanzing


Waarom hebben we een ‘recht op uitleg’ wanneer machines over ons

beslissen?"

Fleur Jongepier & Esther Keymolen


Minima Philosophica: “De eigen tijdelijkheid van de ethiek”

Paul van Tongeren aan Jan Vorstenbosch,

ingeleid door Patrick Delaere


En verder:

Wat voor schoenen draagt een vegetariër?

Ethisch verantwoorde ambivalentie bij lastige morele keuzes”

Annika van Oorschot


Euthanasie als faustisch verlangen”

Review-artikel over Staat en taboe van Paul Frissen

Ton Vink


Een drievoudig getrapt burgerschap”

Recensie van Op zoek naar de ziel van Europa van Koo van der Wal

Petran KockelkorenFILOSOFIE & PRAKTIJK JAARGANG 38 (2017)


Jaargang 38, no. 1: Klik hier om the downloaden


De politieke theorie van het voltooide leven”

Paul Nieuwenburg


Een pleidooi voor aandacht voor Andipunten

Eite Veening


Shariapraktijken in beeld. Review Machteld Zee”

Tim Wolff


Het belang van privacy. Review Martijn & Toketzis”

Steven Dorrestijn


Minima Philosophica: Over goede en slechte emoties”

Sjaak Koenis


Filosofie van de levenskunst. Bespreking Hans Thijssen”

Annemarie Kalis


Feminisme als vrijheidspraktijk. Bespreking Karen Vintges”

Noortje Delissen


Botanische revolutie. Bespreking Norbert Peeters”

Michiel Korthals


Politieke boosheid. Bespreking Sj. Koenis”

Gijs van Oenen


Voltooid leven. Een voortgezette discussie”

Carlo Leget & Els van Wijngaarden; Ton VinkJaargang 38, no. 2: Klik hier om the downloaden


Alternatieve feiten. Filosofische gedachten over het nieuws”

Jan Vorstenbosch


Euthanasie en de aard van de aandoening

Over euthanasie bij dementie, psychiatrie en voltooid leven”

Ton Vink


De tragische held”

Frans Jacobs


Minima Philosophica: Freuds fundamentele regel”

Patrick Delaere


Was Montaigne een filosoof?

Filosofie als levensleer, filosoof bij toeval”

Frans Jacobs


- Recensies:

Thomas Biebrichers gestalten van neoliberalisme”

Sjaak Koenis


Dwalen in het antropoceen met René ten Bos”

Michiel KorthalsJaargang 38, no. 3: Klik hier om the downloaden

Filosofische gedachten over de wens te sterven

Kant over zelfmoord”

Thomas Mertens


De geest, de dood en het leven. Herhaalde wilsverklaring”

Tom Eijsbouts


Doodswensen van hoogbejaarden: een probleem voor de maatschappij, 

 voor de dokter, of primair voor de ouderen zelf?”

Govert den Hartogh


Minima Philosophica: Stoppen met eten en drinken en het voordeel 

 van gebrekkige logica”

Ton Vink


En verder

Een samenleving van ongelijken”

Kees Vuyk


Over de toekomst van Europa – de vijf scenario’s van de Europese Commissie,

 hun wenselijkheid en haalbaarheid”

Tannelie BlomJaargang 38, no. 4: Klik hier om the downloaden

Human Enhancement / Dieren in ons MiddenHuman enhancement

Ben ik te min? Een Ten Geleide”

Patrick Delaere


Pliocene wanhoop: van hominisatie naar hominescentie”

René ten Bos


Reflecties op twintig jaar enhancement debat”

Maartje Schermer


Mens en Schepping in het Antropoceen”

Han Somsen


Naar een laverende ethiek”

Erik Borgman


Fast forward vervreemding. Ons schuivend wereldbeeld”

Rob van Gerwen


Minima Philosphica: Zwart op snee, Spenglers Ondergang”

Ton Vink


Dieren in ons Midden

Dieren in ons midden – Een inleiding”

Bernice Bovenkerk en Jozef Keulartz


In de ban van dieren in ons midden”

Caspar Janssen


Het einde van de Oostvaardersplassen?”

Jozef KeulartzFILOSOFIE & PRAKTIJK JAARGANG 37 (2016)


Jaargang 37, no. 1: Klik hier om the downloaden


Valse hoop”

Bert Musschenga


De volgende sprong voor de mensheid?”

Marleen E. Schuijer


Moresprudentie als belofte”

Gerard Verstegen


Waardengericht ontwerpen en toepassen van zorgtechnologie”

Martine Vonk & Steven Dorrestijn


Minima Philosophica: “How could you not know?”

Annemarie Kalis


- Recensies:

Het morele project door Patrick Delaere

Een brede Bildungsbachelor in de humaniora door Floris van de BergJaargang 37, no. 2: Klik hier om te downloaden


Seneca en de goede dood”

Vincent Hunink


Euthanasie en hulp bij zelfdoding in de Nederlandse romanliteratuur”

Wouter Schrover


Het ‘framen’ van de goede dood”

José Sanders


Column: “Verloskunde”

Marjolein Rikmenspoel


Terminaal ziek en niet-terminaal ziek”

Annemarieke van der Woude


Een ‘goede dood’ in praktisch-ethisch perspectief”

Ton Vink


Minima Philosophica: “Zijgedachten bij een goede dood”

Patrick DelaereJaargang 37, no. 3: Klik hier om te downloaden


De sociale en politieke ethiek van Fethullah Gülen”

Gürkan Çelik en Karel Steenbrink


Er ligt een klimaatakkoord, wat nu?”

Jannes van der Meer


De architectuur van publieke gezondheid”

Merel Brabers


Waardering als sociaal bindmiddel?”

François Levrau


Persoonsvorming. Over doelen en waarden in het onderwijs”

Mariëtte van den Hoven & Kirsten Pols


Minima Philosophica: “Europa: Winter is coming

Heleen Pott


- Recensie:

Planten zijn mensen!? door Michiel KorthalsJaargang 37, no. 4: Klik hier om te downloaden


Vluchtelingen en ethiek.”

Jan Vorstenbosch


Ethiek en vluchtelingenbeleid”

Marcus Düwell


De tragische pervertering van het vluchtelingen-debat”

Paul van Tongeren


Cultiveren van compassie”

Marli Huijer


Kunnen ethici een nuttige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?”

Julien Topal


Een moreel verantwoorde omgang met vluchtelingen”

Jos Philips


Hoe wijs is het filosofenmanifest voor Europese openheid?”

Menno R. Kamminga


Minima Philosophica: “Bouwen aan een seculiere wereld”

Patrick Delaere


Hoe zo ‘voltooid’ leven?” (Reviewartikel)

Ton Vink


- Recensies:

Dissertatie van Caroline Harnacke door Beatrijs Haverkamp

De Weg van Chinese filosofen door Tom KroonINHOUD FILOSOFIE & PRAKTIJK JAARGANG 36 (2015)


Jaargang 36, no. 1: Klik hier om te downloaden


Islamitische Staat (IS), van theorie naar praktijk”

Jan Jaap de Ruiter


De wortels van westers jihadisme”

Tim Wolff


Radicalisering bestrijden op een liberaal democratische wijze

Patrick Loobuyck


De kabinetsformatie als machtsspel en overgangsritueel”

Willem Witteveen (†)


Minima Philosophica: “De paus en het scheermes van Ockham”

Frans Jacobs & Florian Jacobs


- Recensies:

Basisboek Ethiek, door Annemarie Kalis

De dokter en de dood, door Ton Vink

Geest en Kosmos, door Patrick Delaere

De Wet als Kunstwerk, door Jobien MonsterJaargang 36, no. 2: Klik hier om te downloaden


Expertocratie en democratie”

René Gabriëls


Nietzsche’s postindustriële landschap”

Jozef Keulartz


Vereisen mensenrechten een ‘westerse’ rechtsstaat?”

Liesbeth Feikema


Burn-out als sociale pathologie van onze tijd”

Eva Coopmans


Radicale Verlichting: David Hume en de droom van Jonathan Israel”

Ton Vink


Minima Philosophica: “Help - het ecomodernisme rukt op!”

Jozef Keulartz


- Recensie:

Love. A Very Short Introduction, door Patrick DelaereJaargang 36, no. 3: Klik hier om te downloaden


Hart voor Europa”

Dick Pels


Een Europa waar je EU tegen zegt?”

Vincent Lagendijk


De Logica van de Verscheidenheid”

Hylke Dijkstra


Grensbewoners of Van welk Europa houden wij?”

Sjaak Koenis


Meer of minder herdenken voor Europa?”

Georgi Verbeeck


Hart voor Europa, maar welk Europa? Een reactie”

Dick Pels


Spoort de wet wel helemaal (met de esthetica)?”

Rob van Gerwen


Vrijheid van meningsuiting, tolerantie en het PEN-Award-protest”

Floris Mansvelt Beck


Minima Philosophica: “Wij zijn allemaal Godgegeven…”

Ton Vink


- Recensies:

Het’ Kapitaal door Ingrid Robeyns

Dweilen met de kraan open door Floris van den Berg

Denkles door Kees HellingmanJaargang 36, no. 4: Klik hier om te downloaden


Voorwoord: Hufters, manieren en moraal”

Patrick Delaere


Van pose tot empathie: de ethiek van de beleefdheid”

Willem Lemmens


De straat is van mij – natuurlijk!”

Jan Bransen


Horen goede manieren bij de politie?”

Jurriën Rood


Een minder zichtbare politie”

Beatrijs Ritsema


Column “Gooi het eruit!?”

Laura van Dolron


McMahans militaire ethiek”

Carl Ceulemans


De moraliteit van buitenlands beleid”

Menno R. Kamminga


Minima Philosophica: “De zaak van Sinterklaas (2)”

Aspha Bijnaar en Cees Maris


- Recensies:

De MH17 Ramp door Ton Vink

Zinvol leven door Patrick Delaere