De redactie van Filosofie & Praktijk (verschijnt 4x per jaar) plaatst hierbij een algemene oproep voor bijdragen over actuele onderwerpen die vanuit een filosofisch perspectief worden doorgelicht.


Filosofie & Praktijk stelt zich ten doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard, te bespreken. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van filosofische inzichten en methoden. Het wil dit doen door middel van heldere analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Daarmee beoogt het tijdschrift de rationaliteit van de openbare discussie te bevorderen en de mogelijkheid tot een persoonlijke positiekeuze te vergroten.
De redactie geeft de voorkeur aan filosofische artikelen die verwijzen naar een duidelijk omschreven actuele maatschappelijke problematiek, bij voorkeur geïllustreerd met praktische gebeurtenissen. 

Artikelen worden ter beoordeling op wetenschappelijke kwaliteiten aan deskundigen, van binnen en buiten de redactie, voorgelegd. Op grond van hun advies beslist de redactie. Dit geldt zowel voor gevraagde als voor ongevraagde artikelen, als ook voor herschreven versies van artikelen.
De redactie hecht grote waarde aan een goede leesbaarheid van artikelen. Dit criterium heeft dan ook hoge prioriteit bij de beoordeling.
Artikelen, inclusief noten en literatuur, dienen niet langer te zijn dan 14 bladzijden volgens de opmaak van F & P (dat wil zeggen circa 5000 woorden).

De redactie bestaat uit C. W. Maris, R. Claassen, P. Delaere, A. Kalis, J. Keulartz, P. Kockelkoren, J. P. Koenis, H. Pott, en T. Vink.
Instructies over vormgeving en aanlevering vindt u onder onze richtlijnen voor auteurs.

De auteurs krijgen van de redactiesecretaris bericht van de ontvangst van hun artikel of recensie. De redactie kan het artikel geschikt achten voor opname, of kan de auteur vragen de bijdrage te herzien, of kan de bijdrage niet voor plaatsing geschikt achten. Auteurs ontvangen geen honorarium. Wel ontvangen zij drie gratis exemplaren van het nummer waarin hun bijdrage verscheen. 
Verdere informatie over het redactiebeleid en de volledige auteursrichtlijnen kunnen opgevraagd worden bij de redactiesecretaris. 

Raad van referenten

Onderstaande personen maken deel uit van een raad van referenten voor Filosofie & Praktijk. De redactie is hen zeer erkentelijk voor de medewerking: 

Achterhuis, H. Prof. Dr. (Em.)
Beaufort, I. de, Prof. Dr. (EUR)
Bransen, J. Prof. Dr. (RU)
Brom, F. Prof. Dr. (WUR/Rathenau)
Dehue, T. Prof. Dr. (RUG)
Doorman, F.M. Prof. Dr. (UvA)
Drenthen, M. Dr. (RU)
Duwell, M. Prof. Dr. (UU)
Engelen, E. Prof. Dr. (UvA)
Hartogh, G. den, Prof. Dr. (Em.)
Horstman, K. Prof. Dr. (UM/TUE)
Jacobs, F. Prof. Dr. (Em.)
Jeurissen, R. Prof. Dr. (Nyenrode)
Kamminga, M. Dr. Ir. (RUG)
Korthals, M. Prof. Dr. (WUR)
Kunneman, H. Prof. Dr. (Hum)
Leeuwen, B. van, Dr. Ir. (EUR)
Manenschijn, G. Prof. Dr. (Em.)
Mertens, Th. Prof. Dr. (RU)
Mol, A. Prof. Dr. (UvTw)
Mul, J. de, Prof. Dr. (EUR) 
Musschenga, B. Prof. Dr. (VU) 
Ossewaarde, M. Dr. (UvTw) 
Oenen, G. van, Dr. (EUR) 
Procee, H. Prof. Dr. (UvTw) 
Robeyns, I. Prof. Dr. (EUR) 
Rössler, B. Prof. Dr. (UvA) 
Stokkom, B. van, Dr. (RU) 
Swierstra, T. Prof. Dr. (UvTw) 
Trappenburg, M. Prof. Dr. (UU/UvA) 
Vedder, A. Dr. (UvT) 
Vintges, K. Dr. (UvA) 
Vorstenbosch, J. Dr. (UU) 
Wal, K. van der, Prof. Dr. (Em.) 
Widdershoven, G. Prof. Dr. (UM) 
Wilde, R. de, Prof. Dr. (UM) 
Willems, D. Prof. Dr. (AMC) 
Wolff, T. Dr. (UvA) 
Zwart, H. Prof. Dr. (RU)