Filosofie & praktijk nr. 1, 2013

Geplaatst 6 nov 2013 13:07 door Karla Mulder   [ 4 dec 2013 01:28 bijgewerkt ]
Dit voorjaarsnummer van Filosofie & Praktijk is, onder themaredactie van Rutger Claassen, met een vijftal artikelen gewijd aan een toch zacht gezegd "heet hangijzer": Europa!

Ronald Tinnevelt verwijst in zijn bijdrage "'Schip van Europa' en andere beelden van de Europese Unie" naar een afbeelding van de Europese Unie als een groot schip. Tinnevelt werkt in zijn artikel twee typen van vragen - met betrekking tot de rol die de Europese Unie op mondiaal vlak kan/moet spelen en de taal die we nodig hebben om de aard en het functioneren van de Unie te begrijpen - verder uit en schetst welke opgaven hierin vervat liggen voor de politiek- en de rechtsfilosoof.

In hun bijdrage "De Europese Unie als 'federatie van staten'" zetten Stefan Rummens en Stefan Sottiaux deze discussie voort. Zij willen laten zien dat het conceptuele spectrum niet is uitgeput met de traditioneel gehanteerde tegenstelling tussen Europa als federale staat (een soeverein Europa) en Europa als confederatie (soevereine lidstaten).

Ben Crum doet in zijn bijdrage "Meer-laagse sociale rechtvaardigheid in de Europese Unie", zoals hij zegt "een stap terug van de crisis" in Europa om de vraag naar sociale rechtvaardigheid in de Unie van een zekere afstand te bekijken.
In "Het rechtskarakter van de democratische rechtsstaat. Over de betekenis van het Europees Hof voor Rechten van de Mens" wijst Quoc Loc Hong erop dat in Nederland het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de laatste tijd onderwerp van discussie of zelfs van controverse is geworden.
Tot slot van het themagedeelte gaat Tom Eijsbouts in zijn bijdrage "Onze woonplaats Europa" nogmaals in op de verhouding van 'Europa' en de 'Unie'.

Tenslotte biedt het VFP-katern de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) een podium om met de eigen leden en de buitenwereld te communiceren, met bijdragen van Sandra Aerts, Erno Eskens en Sadije Bunjaku, Arthur D'Ansembourg.


Inhoud


Inleiding 3

'Schip van Europa' en andere beelden van de Europese Unie 5
"Metaphors are no arguments, my pretty maiden"
Ronald Tinnevelt

De Europese Unie als 'federatie van staten' 22
Stefan Rummens en Stefan Sottiaux

Meer-laagse sociale rechtvaardigheid in de Europese Unie 36
Ben Crum

Het rechtskarakter van de democratische rechtsstaat 54
Over de betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Quoc Loc Hong

Onze woonplaats Europa 70
Tom Eijsbouts

Minima Philosophica: Deja vu, Groen Geloof versus Groene Revolutie 86
Jozef Keulartz

Boekbespreking: het paradijs als ecologische meetlat 90
Een toontje lager?
Michiel Korthals

Katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) 95
m. m. v. Sandra Aerts, Erno Eskens, Sadije Bunjaku en Arthur D'Ansembourg