HET MEEST RECENTE NUMMER VAN F&P, september 2018:

FILOSOFIE & PRAKTIJK, 39 (2018) 4; thema:

Privacy in het digitale tijdperk 

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) organiseerde op 9 november 2018 in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam een ‘toekomstverkenning’ met als thema ‘privacy in het digitale tijdperk’. Die toekomstverkenning krijgt in dit themanummer van Filosofie & Praktijk, nummer vier van de negenendertigste jaargang van F&P, een voortzetting met een reeks van bijdragen, deels voortbouwend op de presentaties, deels ook nieuwe thema’s en discussies aandragend. Deze bijdragen worden in de inleidende openingsbijdrage “Ten geleide: Toveren met algoritmen” kort voorgesteld. 

De “Minima Philosophica: De eigen tijdelijkheid van de ethiek” sluit daarbij aan vanwege het afscheid van VvEN-voorzitter Jan Vorstenbosch van de Universiteit Utrecht. Ingeleid door Patrick Delaere neemt Paul van Tongeren het woord. 

In “Wat voor schoenen draagt een vegetariër? Ethisch verantwoorde ambivalentie bij lastige morele keuzes” bespreekt Annika van Oorschot een inderdaad lastige morele keuze: “Normaal gesproken sturen mijn dierenliefde en mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu me in dezelfde richting. Wat goed is voor de dieren is vaak ook goed voor het milieu en andersom, maar bij leren schoenen levert het me een dilemma op.

Wanneer je leer draagt om de hoeveelheid afval die je produceert te verminderen, maak je inbreuk op dieren. Wanneer je kiest voor schoenen van synthetisch materiaal om dieren te beschermen, maak je inbreuk op natuurlijke systemen. De centrale vraag is dus: als ik vegetariër ben vanwege dierenwelzijn en vanwege het milieu, moet ik dan leren schoenen dragen of niet?”   

Vervolgens gaat Ton Vink in “Euthanasie als faustisch verlangen” in op de publicatie Staat en taboe. Politiek van een goede dood van Paul Frissen, geschreven vanuit “het perspectief van de staat en zijn geweldsmonopolie”. 

Petran Kockelkoren zorgt voor een recensie van Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische verkenning van de hand van Koo van der Wal.

 

De gebruikelijke Signalementen sluiten dit nummer van F&P af.


----------------------------------------